Karakteri i muslimanit

CHF14.90

7 stok

Pejgamberi i All-llahut ka sqaruar qartë se besimi i fortë pa dyshim prodhon karakter të fortë, dhe se rënia rapide e moralit përfundimin e ka në dobësimin e besimit, në bazë të madhësisë së të keqes apo dobësisë së saj. Lidhur me njeriun e pandërgjegjshëm, me sjellje brutale, i cili bën punë të ndyta pa u brengosur prej askujt.

Titulli: Karakteri i muslimanit
Autor: Muhamed Gazali
Përkthyes: Bashkim Aliu
Recensent: Rufat Sherifi
Redaktor gjuhësor: Agim Abazi
Korrektor: Ammar Jusufi
Faqosja: Furkan ISM
Kopertina: Jusuf Saliu
Shtypi: Furkan Print – Shkup
Botues: Sh. B. Furkan ISM

Pejgamberi i All-llahut ka sqaruar qartë se besimi i fortë pa dyshim prodhon karakter të fortë, dhe se rënia rapide e moralit përfundimin e ka në dobësimin e besimit, në bazë të madhësisë së të keqes apo dobësisë së saj. Lidhur me njeriun e pandërgjegjshëm, me sjellje brutale, i cili bën punë të ndyta pa u brengosur prej askujt.

Pejgamberi s.a.v.s. thotë: “Turpi dhe besimi janë të dyja të përbashkëta, nëse ngrihet njëra, ngrihet edhe tjetra.” Transmetojnë Hakimi dhe Taberaniu

Po ashtu, njeriu i cili i shqetëson fqinjtë e vet dhe i dëmton, për të feja ka qëndrim të ashpër, për të Pejgamberi (sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem] tha: “Për All-llahun, nuk beson, për All-llahun, nuk beson, për All-llahun, nuk beson!” I thanë: “Kush o Pejgamber i All-llahut?” Tha: “Ai nga të këqijat e të cilit nuk janë të sigurt fqinjtë e vet!!” Transmeton Buhariu

Pejgamberi (sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem] kur i mëson ithtarët e vet që t’u shmangen punëve të kota, fjalëve të pamatura dhe pavend, thotë: “Kush i beson All-llahut dhe Ditës së Fundit, le të flet mirë ose le të hesht.” Transmeton Buhariu

Kategoritë

Karakteri i muslimanit