Kënaqësia bashkëshortore, Udhëzues Islam për jetën seksuale

CHF11.90

S’ka stok

Në këtë libër është bërë një përpjekje për të hedhur dritë mbi çështjet që kanë të bëjnë me marrëdhëniet intime në dritën e Kuranit, haditheve dhe teksteve të dijetarëve si klasikë dhe bashkëkohorë. Nuk ka qenë e lehtë për të diskutuar një temë te tillë mjaft delikate në një mënyrë të hapur dhe të sinqertë, duke pasur parasysh natyrën e temës.

Titulli: Kënaqësia bashkëshortore, Udhëzues Islam për jetën seksuale
Titulli i origjinalit: Islamic Guide to Sexual Relations
Autorë: Muhammad ibn Adam al-Kawthari
Perktheu: Osman Osmani
Redaktor: Mr. Luizim Beqiri
Korrektor: Behram Mehrneti
Përgatitja kompjuterike: Fatos Beqiri
Ballina: Dorlir Kraja
Shtypi: Focus Print Prishtine – Shkup
Per botuesin: Bashkim Avdiu
Botues: Sira

Në këtë libër është bërë një përpjekje për të hedhur dritë mbi çështjet që kanë të bëjnë me marrëdhëniet intime në dritën e Kuranit, haditheve dhe teksteve të dijetarëve si klasikë dhe bashkëkohorë. Nuk ka qenë e lehtë për të diskutuar një temë te tillë mjaft delikate në një mënyrë të hapur dhe të sinqertë, duke pasur parasysh natyrën e temës.

Megjithatë, duke parë se shumë nga dijetarët Islam të mëhershëm dhe bashkëkohorë, jo vetëm që i kanë diskutuar këto çështje, por i kanë shpjeguar detalisht në mënyrë brilante gjithashtu. Kam filluar këtë punim duke pasur parasysh fjalën: “Vërtet, Allahu nuk turpërohet nga e vërteta”. Kam ndjerë se një punim i tillë do të ishte i një rëndësie të madhe për muslimanët që të kërkojnë dituri Islame në lidhje me të gjitha fushat e tyre jetësore, dhe se ata/ato nuk duhet turpëruar nga aspekte të caktuara të saj per shkak të tabuve kulturore apo pengesave të ndryshme.

Shpresoj të kem arritur që ta përshkruaj atë çfarë kam pasur qëllim që të bëjë. Uroj që ky libër të jetë një burim i dobishëm për çiftet e martuara, në dashtë Allahu. Kërkoj nga Allahu Fugiplotë që ta bëjë këtë libër thjeshtë për hatër të Tij, dhe shpresoj nga Ai të më fal mua për çdo gabim që mund ta kem bërë, Amin o Zot.

Përmbajtja e librit: Qëllimi i marrëdhënieve seksuale, Seksi si forme e sadakasë, Marrëdheniet intime si e drejtë e bashkëshortëve, Te drejtat e burrit në marrëdhëniet seksuale, Të drejtat e gruas ne marrëdhëniet seksuale, Marrëdhëniet seksuale: Sa shpesh?, Zgjedhia e një kohe për marrëdhenie intime, Koha e preferuar, Kohët e papëlqyera, Marrëdhëniet intime gjatë shtatzënisë dhe periudhës së gjidhënies, Marrëdhëniet intime gjatë ciklit menstrual (haidit) dhe periudhës pas shtatzënisë (nifasit), Përgaditja për marrëdhënie intime, Përgaditja e gruas: a) Pastërtia dhe higjiena personale, b) Zbukurimi dhe hijeshia, c) Sjellja femërore, Përgaditja e burrave; a) Pastërtia dhe higjiena personale, b) Trajtimi i mirë dhe joshja, Paralojo, Rëndesia e paralojës: 1. Puthja, 2. Masazhimi dhe përkëdhelja, 3. Kontakti i trupit, Forma tjera bashkëkohore të paralojës, Përdorimi i aparateve dhe objekteve seksuale, Skllavërimi dhe vishkullimi, Pastrimi së bashku i bashkëshortëve, Vallëzimi provokativ seksual, Shikimi i pornografisë, Transvestizmi, Urolagnia, Loja aktuale, Privatësia, Mbulimi i Kuranit, Recitimi i lutjës ( Duasë ), Shmangia nga drejtimi i Kibles, Të folurit gjaotë marrëdhënieve intime, Pozitat seksuale, Pozita e burrit përmbi, Pozita nga prapa, Pozita krahë për krah, Pozita në këmbë, Pozita ulur, Pozita e gruas përmbi, Fantazimi, Orgazma dhe kulminacioni i marrëdhënieve seksuale, Duaja kur të ejakulohet, Forma tjera te marrëdhënieve intime, Seksi anal, Seksi oral, Seksi telefonik ndërmjet bashköshortëve, Pasloja, Të qenurit i dashur, Pastërtia dhe pastrami, Urinimi, Pastrimi ( gusli ), Fjetja në një gjendje të papastër ( Xhunub ), Seancat e njepasnjëshme të marrëdhënieve intime, Sekretet e marrëdhënieve intime, Përmbledhje e rregullave dhe parimeve të jetës seksuale, Veprimet e preferuara, Veprimet e ndaluara dhe te papëlqyeshme, Fikhu i natës së parë të martesës, Përshëndetja me Selam dhe lexim i lutjes ( du’asë ), Namazi, Diskutimi i këndshëm, Marrëdhëniet seksuale, Dyshimet e këqija

Kategoritë

Kënaqësia bashkëshortore, Udhëzues Islam për jetën seksuale

CHF11.90