Kërçovarët për Kërçovën

CHF15.00

6 stok

Kërçova nga gjiri i saj ka nxjerrë dhe vazhdon të nxjerr vazhdimisht personalitete sikur këta që janë prezentuar këtu , me të cilët krenohet bota e dijës dhe e kulturës, është e denjë dhe meriton shkallë më të lartë të zhvillimit në të gjitha fushat.

Category:

Titulli: Kërçovarët për Kërçovën
Autorë: Feti Mehdiu
Recensentë: Dr. Avzi Mustafa, prof. Latife Bekteshi, Dr. Rukije Murati, Mr. Ing. Hamdi Maksuti
Korrektura elektronike: Gylistane Mehdiu
Konsultant për botim: Munir Mehdiu
Dizajni dhe faqosja; Zeni Ballazhi

Kërçova nga gjiri i saj ka nxjerrë dhe vazhdon të nxjerr vazhdimisht personalitete sikur këta që janë prezentuar këtu , me të cilët krenohet bota e dijës dhe e kulturës, është e denjë dhe meriton shkallë më të lartë të zhvillimit në të gjitha fushat. Për këtë, garancë më e mirë është ky potencial i prezentuar këtu, por edhe të tjerët që, sigurisht, pas këtij hapi do të bashkohen në këtë pasuri jo vetëm me karakter lokal, jo vetëm për Kërçovën, por edhe për mbarë kulturën kombëtare dhe në pasurim të vlerave gjithënjerëzore, sepse kanë zënë vend në qarqet botërore të dijës si në art, shkencë, arsim, teknologi, bujqësi etj…..

Kategoritë

Kërçovarët për Kërçovën