Këshilla e Pejgamberit drejtuar Ibën Abasit, koment i hadithit: “Ruaje Allahun – Ai do te ruaje ty”

CHF6.90

S’ka stok

Biografi e shkurtër e Hafidh Ibën Rexheb el-Hanbeliu. I Dërguari (salallahu alejhu ve selem) ka thënë: “Ruaje Allahun – Ai të ruan ty! Ruajtja e pastërtisë. Ruajtja e premtimeve. Ruajtja e kokës dhe e barkut. Ruajtja e gjuhës dhe e vendeve të turpshme. Ai do të ruajë!. Ruaje Allahun – do ta gjesh Atë para teje!

Titulli: Këshilla e Pejgamberit drejtuar Ibën Abasit, koment i hadithit: “Ruaje Allahun – Ai do te ruaje ty”
Titulli në gjuhën arabe: Nurul-iktibas fi mishkati vasijetin-Nebiji li Ibni Abas
Titulli në gjuhën boshnjake: Poslanikov savjet Ibn Abasu
Autor: Ibën Rexheb el-Hanbeliu
Përktheu në shqip: Agim Avdiu
Lekturoi: Blerim Muhaxheri
Redaktura dhe recensimi: Ali Shaban Tanusha
Redaktura teknike: Muhamed Bajrami
Shtëpia botuese: “Orienti”
Për botuesin: Muhamed Bajrami

Përmbajtja e librit:

Biografi e shkurtër e Hafidh Ibën Rexheb el-Hanbeliu. I Dërguari (salallahu alejhu ve selem) ka thënë: “Ruaje Allahun – Ai të ruan ty! Ruajtja e pastërtisë. Ruajtja e premtimeve. Ruajtja e kokës dhe e barkut. Ruajtja e gjuhës dhe e vendeve të turpshme. Ai do të ruajë!. Ruaje Allahun – do ta gjesh Atë para teje! Kujtoje Allahun në rahati (në mirëqenie) Ai do të të kujtojë në vështirësi! Kur të kërkosh (lutësh) – kërko prej Allahut! Kur të kërkosh ndihmë – kërkoje atë prej Anahut! Pena është tharë për atë që do të ndodh! Sikur të gjitha krijesat të dëshironin të ta sjellin ndonjë dobi të cilën Allahu nuk ta ka caktuar – nuk do të jenë në gjendje ta bëjnë këtë. Po ashtu, sikur të gjithë të dëshironin të të dëmtojnë, të cilën Allahu nuk ta ka caktuar – nuk do të jenë në gjendje ta bëjnë këtë. Dije se durimi në atë që është e urryer – është e mirë e madhe. Dije se fitorja (ndihma) vjen me durim, kurse suksesi me mundim (brengë). Dhe se pas vështirësive vjen lehtësimi.

Kategoritë

Këshilla e Pejgamberit drejtuar Ibën Abasit, koment i hadithit: "Ruaje Allahun - Ai do te ruaje ty"

CHF6.90