Këshilla e thënie të ndritura nga urtësia botërore

CHF6.00

4 stok

Në këtë libër janë të mbledhura Këshilla e thënie të ndritura nga urtësia botërore nga mençuria gjatë shekujve. Askush nuk u bë i ditur krejtë rastësisht – Seneka

Titulli: Këshilla e thënie të ndritura nga urtësia botërore
Përzgjodhi: Gent Ulqini
Kopertina: Gert Alibali
Realizoi botimin: Ali Lleshi
Përpunimi grafik: Gent
Botuesi:  Reklama
Shtypi: Reklama
Faqe:  120

Në këtë libër janë të mbledhura Këshilla e thënie të ndritura nga urtësia botërore nga mençuria gjatë shekujve. Askush nuk u bë i ditur krejtë rastësisht – Seneka

Kategoritë

Këshilla e thënie të ndritura nga urtësia botërore