Këshilla për jetë të lumtur

CHF6.90

6 stok

Lexues i nderuar! Ky libër plot këshilla të dobishme për një jetë të lumtur. Rinia të duket e mirë dhe mendon se ka kohë për çdo gjë, mirëpo edhe të rinjtë shpërngulen nga kjo botë. Pasuria të bën të harrosh çdo gjë, per edhe aje mund të humbë ose shkatërrohet. Bukuria të bën të jesh i magjepsur në vetvete, per edhe aje shterret.¨….

Category:

Titulli: Këshilla për jetë të lumtur
Autor: Havsa Fetaji
Redaktor: Afet Beadini
Recensues: Mallzim Zendeli
Realizimi kompjuterik: Skender Qazimi
Për botuesin: Afet Beadini
Boton: Sh.B. Thesari – Gostivar
Shtypi: Shtypshkronja Thesari – Dobërdoll
Përfaqësues për Shqipri: Alb – Books
Përfaqësues për Kosovë: Libraria Sira – Prishtinë
Përfaqësues për Mal të Zi: Libraria Selam – Ulqin

Lexues i nderuar! Ky libër plot këshilla të dobishme për një jetë të lumtur. Rinia të duket e mirë dhe mendon se ka kohë për çdo gjë, mirëpo edhe të rinjtë shpërngulen nga kjo botë. Pasuria të bën të harrosh çdo gjë, per edhe aje mund të humbë ose shkatërrohet. Bukuria të bën të jesh i magjepsur në vetvete, per edhe aje shterret. Pozita të bën të ndjehesh krenar, per edhe ajo mund të të dalë prej dore. E vetmja gjë të cilën e fiton dhe nuk mund të të marrë askush është besimi, morali dhe dituria. Nëse me të vërtetë dëshiron të jetosh i Iumtur, në rehati dhe qetësi shpirtërore, atëherë kapu për litarin e All-Ilahut (fenë dhe librin e Tij) e mos u merr me gjëra kalimtare dhe të pavleshme. Shpresoj që ai të bähet shkak që çdo motër e vëlla musliman të mos i humbasin shpresat e tyre në këtë botë, por të shpresojnë e të mbështeten në ndihmën e AII- llahut të Lartërnadhëruar.

Ky libër i kushtohet çdo vëllai dhe motre muslimane që i është ngushtuar zemra nga pikëllimet e kësaj jete dhe vështërsitë e saj.

Ky libër ndoshta do të jetë shkak që zemrat e tij ta dojë më së shumti All-Ilahun. Ashtu siç mundohesh që çdo gjë në jetë ta bësh mg ngulm, mundohu që edhe këto këshilla të bukura t’i praktikosh për të qenë i sigurt na çdo hap që hedh.

Kategoritë

Këshilla për jetë të lumtur