Këshilla të arta

CHF8.90

14 stok

Pas çdo frymëmarrjeje, vdekjes i afrohemi. E shkurtë është koha që në këtë botë e kalojmë, e tillë s’është ajo përbrenda varrit, ndërsa dënimi për pasimin e epsheve është shkatërrimtar.

Titulli: Këshilla të arta
Autor: Ebul Ferexh Ibn Xhevzi
Përkthyes: Mr. Osman Osmani
Redaktor: Bujar Vërbovci
Kopertina: Bashkim Mehani
Përgaditi për shtyp: Bashkim Avdiu
Shtypi: FocusPrint – Shkup
Për botuesin: Bashkim Avdiu
Botues: Sira – Prishtinë

Pas çdo frymëmarrjeje, vdekjes i afrohemi. E shkurtë është koha që në këtë botë e kalojmë, e tillë s’është ajo përbrenda varrit, ndërsa dënimi për pasimin e epsheve është shkatërrimtar.

Kategoritë

Këshilla të arta