Këshilla të dobishme për një jetë të lumtur

CHF5.00

5 stok

Ky libërth ka për qëllim të përfshijë këshillat më të rëndësishme për shërimin dhe largimin e brengave shpirtërore. “Kush bën vepër të mirë, qoftë mashkull ose femër, e duke qenë besimtar, Ne do t’i japim atij jetë të mirë (në këtë botë), e (në botën tjetër) do t’u japim shpërblimin më të mirë për veprat e tyre.” Nahl, 97

Category:

Titulli: Këshilla të dobishme për një jetë të lumtur
Autor: Abdurrahman ibën Nasir es-Seadi
Përktheu nga gjuha boshnjake: Besnik Hamiti
Redaktura gjuhësore: E. Bakollari
Kopertina: Dorlir Kraja
Boton: Gami Botime
Për botuesin: Gazmend Terziqi
Shtypi: Mozaiku

Ky libërth ka për qëllim të përfshijë këshillat më të rëndësishme për shërimin dhe largimin e brengave shpirtërore. “Kush bën vepër të mirë, qoftë mashkull ose femër, e duke qenë besimtar, Ne do t’i japim atij jetë të mirë (në këtë botë), e (në botën tjetër) do t’u japim shpërblimin më të mirë për veprat e tyre.” Nahl, 97

Përmbajtja e librit: BESIMI DHE KRYERJA E VEPRAVE TË MIRA, LARGIMI I BRENGAVE, TË PËRMENDURIT E ALLAHUT, LARGIMI I SHKAQEVE QË SHKAKTOJNË MËRZINË, ZBUTJA E FATKEQËSISË, IKJA NGA SHQETËSIMET DHE MOS THELLIMI NË IMAGJINATA, SJELLJA E MIRË ME TË TJERËT, TË KUPTUARIT E DREJTË TË JETËS etj…

Kategoritë

Këshilla të dobishme për një jetë të lumtur