Këshilla të zgjedhura në ditën e Xhuma

CHF24.00

8 stok

Në këtë libër të veçantë dhe tejet voluminoz, janë përmbledhur mbi 100 tema të ndryshme të karakterit fetar. Libri në fjalë vjen si rezultatë i hytbeve – ligjëratave javore të mbajtura para xhematit, në xhaminë te lagjja Sallahane në Ferizaj gjatë periudhës kohore 2011-2015. Librin “Këshilla të zgjedhura në ditën e Xhuma” e kemi ndarë në gjashtë pjesë i përbër prej 550 faqeve të formatit B5.

Category:

Titulli: Këshilla të zgjedhura në ditën e Xhuma
Përgatitur nga: Mr. Rrahim Hetemi
Recensues: Sedat Shabani
Lektor: Msc. Kimete Haxhimusa
Përgatitja kompjuterike: Dip. Ing. Sabedin Meha
Kopertina: Armend Meha
Botoi: Inter Graf
Formatit B5
Faqe: 550

Në këtë libër të veçantë dhe tejet voluminoz, janë përmbledhur mbi 100 tema të ndryshme të karakterit fetar. Libri në fjalë vjen si rezultatë i hytbeve – ligjëratave javore të mbajtura para xhematit, në xhaminë te lagjja Sallahane në Ferizaj gjatë periudhës kohore 2011-2015. Librin “Këshilla të zgjedhura në ditën e Xhuma” e kemi ndarë në gjashtë pjesë i përbër prej 550 faqeve të formatit B5.

“JU Q KENI BESUAR, KUR BËHET THIRRJA PËR NAMAZ, DITËN E XHUMA, NXITONI ME ZELL PËR ATY KU PËRMENDET ALLAHU (DËGJOJENI HUTBEN, FALENI NAMAZIN), DHE LËRENI TREGTINË (DHE ÇDO PUNË TJETËR). KJO ËSHTË SHUMË MË E DOBISHME PËR JU, VEÇ SIKUR TA DINIT!” EL—XHUMUA: 9

TRANSMETOHET NGA EBU HUREJRA (KËNAQSIA E ALLAHU QOFTË MBI TË) SE I DËRGUARI (PAQA DHE BEKIMI I ALLAHUT QOFTË MBI TË) KA THËNË: “NE DITËN E XHUMA MELEKËT QËNDROJNË NE DYERT E ÇDO XHAMIE DHE I REGJISTROJNË NJË NGA NJË (PERSONAT TË CILËT SHKOJNË PËR TA FALUR XHUMANË). KUR IMAMI NGJITET NE MINBER, ATA I MBYLLIN REGJISTRAT DHE SHKOJNË TË MARRIN PJESË NE PËRMENDJEN E ALLAHUT TË LARTËSUAR. AI QË SHKON MË HERËT NË XHUMA, ËSHTË SIKURTË KETË THERUR NJË DEVE, PASTAJ Al PAS TIJ SIKUR TË KETË THERUR NJË LOPË, PASTAJ AI PAS TIJ SIKUR TË KETË THERUR NJË DELE, Al PAS TIJ SIKUR TË KETË THERUR NJË PULE, NDËRSA AI I FUNDIT SIKUR TË JETË FALUR NJË VEZË”.

Kategoritë

Këshilla të zgjedhura në ditën e Xhuma