Kiameti është afër

CHF11.90

S’ka stok

Duke pare rëndësinë e madhe të kësaj teme, nevojën që ka populli ynë për të, kam vendosur që me modesti të plotë ti qasem kësaj teme mjaft të gjërë duke u munduar të përmbledh shenjat më kryesore, gjërat më të rëndësishme të cilat veçse janë duke ndodhur apo do të ndodhin në prag të kiametit, në një libër jo edhe aq i madh, me një stil sam ë të thjeshtë. Duke u munduar gjithherë të cek pikat më të rëndësishme dhe më të vleshme për shoqërinë tonë.

Titulli: Kiameti është afër
Autor: Dr. Shefqet Krasniqi
Redaktor: Almedin Ejupi,  Bahri Curri
Lektor: Mr. Arjan Koçi
Përgatitja kompjuterike: Jeton Svirca
Dizajni: Trim Sokoli
Botues: Krenaria

‘’Jam dërguar unë pranë Kiametit sikurse këta dy gishta, ( dhe afroi pranë gishtin tregues me gishtin e mesëm )’’ – thënie Profetike.

Duke pare rëndësinë e madhe të kësaj teme, nevojën që ka populli ynë për të, kam vendosur që me modesti të plotë ti qasem kësaj teme mjaft të gjërë duke u munduar të përmbledh shenjat më kryesore, gjërat më të rëndësishme të cilat veçse janë duke ndodhur apo do të ndodhin në prag të kiametit, në një libër jo edhe aq i madh, me një stil sam ë të thjeshtë. Duke u munduar gjithherë të cek pikat më të rëndësishme dhe më të vleshme për shoqërinë tonë.

Përmbajtja e librit: HYRJE BESIMI NË TË FSHEHTËN, OBLIGUESHMËRIA E TË BINDURIT NDAJ MUHAMEDIT S.A.V.S. DHE E BESIMIT TEK AJO QË NA KA LAJMËRUAR, PËRKUFIZIMI I SHENJAVE TË KIAMETIT, KIAMETI DO TË VIJË GJITHSESI, KIAMETI ESHTË AFËR, ASNJËRI NUK E DI KOHËN E SAKTË TË NDODHJES SË KIAMETIT, URTËSIA E FSHEHJES SË MOMENTIT TË NDODHJES SË KIAMETIT, DOBIA E HULUMTIMIT RRETH SHENJAVE TË KIAMETIT, NDARJA E SHENJAVE TË KIAMETIT, LIBRA PËR SHENJAT E KIAMETIT etj…

Kategoritë

Kiameti është afër

CHF11.90