Kirurgjia speciale

CHF21.90

S’ka stok

Ky libër është  përgjigje në  kohë  e në  përmbajtje i nevojës dhe etjes për dije të  infermierëve të  lartë  në  fushën e kirurgjisë  dhe të  formimit profesional të  përgjithshëm.

Autor: Dr.Shk.Mjek.Skënder Topi,Prof.Asc.Dr.Ilia Mazniku&Albana  Çela

Redaktor teknik:Dr.Shk.Mjek.Skënder Topi

Redaktor shkencor:Prof.Asc.Dr.Petrit Bara

Redaktor përgjegjës:Prof.Asc.Dr.Xheladin   Çeka

E reja që  spikat dukshëm në  këtë  libër është  informacioni i plotë  mbi problemet e kirurgjisë  të  para në  këndvështrimin teorik e praktik.Hulumtimi i një  literature të  gjerë  bashkëkohore i dha mundësi autorëve të  përzgjedhin dhe të  paraqesin  mendimet më  të  reja dhe informacionin më  të  mirë  por edhe më  të  ri të  kësaj fushe.Libri prezanton një  sërë  konceptesh,idesh,pikëpamjesh,këndvështrimesh dhe të  dhënash pak ose aspak të  njohura më  parë  nga infermierët e lartë  apo dhe nga pedagogët dhe studentët e mjekësisë .

 

Kategoritë

Kirurgjia speciale

CHF21.90