Kjo është feja jonë

CHF16.00

2 stok

Ky libër me lejen e Allahut xh.sh., do të japë shumë përgjigje pyetjeve që ju keni dhe mendoni. Duhet të dini se feja e vetme dhe që duhet ndjekur është ajo që i jep vlerë kësaj jete dhe na përgatit për jetën tjetër.

Titulli: Kjo është feja jonë
Autori: Omer Abdulkafi
Përkthyes : Ziber Lata
Recensent: Nase Ramadani
Lektor: Agim Avdiu
Kopertina: Besnik Hamiti
Përgatitja kompjuterike: Ziber Lata
Botues: Myftinia e Dibrës

Kjo është feja jonë. Vetë titulli i librit flet shumë dhe nuk na lejon që të shtojmë më tepër. Feja islame është feja e vetme që Allahu xh.sh. ka dërguar ndër njerëz dhe që Allahu është i kënaqur me të. Islami është shprehje e shqiptuar nga goja e cdo pejgamberi para Muhammedit a.s., kjo na tregon afërsinë e gjithë njerëzimit me fenë e Allahut.
Feja islame i fton njerëzit ti japin formë jetë së tyre dhe të jetojnë larg dyshimit dhe humbjes. Ky libër me lejen e Allahut xh.sh., do të japë shumë përgjigje pyetjeve që ju keni dhe mendoni. Duhet të dini se feja e vetme dhe që duhet ndjekur është ajo që i jep vlerë kësaj jete dhe na përgatit për jetën tjetër.

Kategoritë

Kjo është feja jonë