Kjo fe

CHF6.90

19 stok

Kjo është e vetmja bazë solide dhe e shëndoshë për vendosjen e sistemit të natyrshëm të jetës njerëzore. Çfarëdo sistemi i jetës njerëzore, i cili nuk zë fill në themelet e aspektet universale të jetës, është i privuar nga rrënjët natyrore, ai është sistem artificial, i cili nuk ka jetë të gjatë.

Category: Tags: ,

Titulli: Kjo fe
Autor: Sejid Kutub
Përktheu: Osman Abazi
Redaktor profesional: Mr. Qemajl Morina
Redaktor gjuhësor: Mr. Mehmet Halimi
Kopertina: Bashkim Mehani
Për botuesin: Bashkim Avdiu
Shtypi: FocusPrint – Prishtinë
Botues: Sira – Prishtinë

Kjo është e vetmja bazë solide dhe e shëndoshë për vendosjen e sistemit të natyrshëm të jetës njerëzore. Çfarëdo sistemi i jetës njerëzore, i cili nuk zë fill në themelet e aspektet universale të jetës, është i privuar nga rrënjët natyrore, ai është sistem artificial, i cili nuk ka jetë të gjatë.

Kjo është e vërteta, e cila është themeluar me Kuranin Famëlartë. Ajo largon shikimin e atyre, të cilët dëshirojnë të ndjekin ligje të tjera, pos atij të Zotit dhe sistemit, të cilin Ai e ka përcaktuar.

Kategoritë