Kokë me kokë me të rinjët

CHF7.00

51 stok

Ky libër nuk është vepër shkencore, por ajo është një udhërrëfyes që do tu shërbejë brezave të rinjë. Këtu kemi shprehur dëshirë që tua prezentojmë pervojat e të rinjëve që kanë kaluar nëpër rrugët që i kaloni edhe ju , të cilët janë ballafaquar me problemet e njëjta, të cilët kanë punuar shumë që ti kapërcejnë ato dhe të cilët në fund kanë arritur suksesë të jashtëzakonshëm në jetë.

Titulli: Kokë me kokë me të rinjët
Titulli i origjinalit: Gençlerle Başbaşa
Autor: Ali Fuad Bashgil
Përkthyes: Mr. Metin Izeti
Redaktor gjuhësor – korrektor: Fatmire Ajdini – Hoxha
krahasoi me origjinalin: Mr. Ali Pajaziti
Përgaditja kompjuterike dhe shtypi: Focus – Shkup
Botues: Sh. B. Logos – A

Ky libër nuk është vepër shkencore, por ajo është një udhërrëfyes që do tu shërbejë brezave të rinjë. Këtu kemi shprehur dëshirë që tua prezentojmë pervojat e të rinjëve që kanë kaluar nëpër rrugët që i kaloni edhe ju , të cilët janë ballafaquar me problemet e njëjta, të cilët kanë punuar shumë që ti kapërcejnë ato dhe të cilët në fund kanë arritur suksesë të jashtëzakonshëm në jetë.

Kategoritë

Kokë me kokë me të rinjët