Koment i sures NEML

CHF14.90

S’ka stok

“Ky është libri më i ri në serinë e komentimeve të ajeteve dhe sureve të Kur’anit Famëlartë, të cilen ua ofrojmë lexuesve të nderuar nga komentimi mbreslënës i Dr. Shefqet Krasniqi. Emri më i njohur i kësaj kaptine është “Sureja e milingonave” për shkak të përmendjes së tyre në këtë kaptinë, poashtu është quajtur edhe “Suretu Hud-Hud” (Pupëza) etj.”

Titulli: KOMENT I SURES NEML
Autor: Dr. Shefqet Krasniqi
Redaktor: Ensar Sylejmani
Redaktor letrar: Arjan Koçi
Përgatitja kompjuterike: Jeton Svirca
Dizajni: Fatlum Zeka
Botuesi: Shtëpia bouese “S-ERA sh.p.k”

Komenti i sures Neml nga Dr. Shefqet Krasniqi
“Ky është libri më i ri në serinë e komentimeve të ajeteve dhe sureve të Kur’anit Famëlartë, të cilen ua ofrojmë lexuesve të nderuar nga komentimi mbreslënës i Dr. Shefqet Krasniqi. Emri më i njohur i kësaj kaptine është “Sureja e milingonave” për shkak të përmendjes së tyre në këtë kaptinë, poashtu është quajtur edhe “Suretu Hud-Hud” (Pupëza) etj.”
Thotë Allahu në suren Neml:
17. Para Sulejmanit u tubua ushtria e Tij e përbërë prej xhindeve, njerëzve dhe shpendëve, të gjithë të radhitur në çeta të gatshme.
18. Kur arritën në Luginën e Milingonave, një milingonë tha: “O milingona, hyni në banesat tuaja, që të mos ju shkelë Sulejmani dhe ushtria e tij, duke mos ju parë”! (Neml 17, 18)
Për më shumë, pasuroje libroteken tuaj e mbushe zemren me dituri!

Kategoritë

Koment i sures NEML

Koment i sures NEML

CHF14.90