Komenti i xhuzit Amme, version i shkurtër i Tefsirit të Ibën Kethirit

CHF10.00

S’ka stok

Ky është version i shkurtër i Tefsirit të Ibën Kethirit të komentit të Xhuzit Amme i komentuar nga Muhammed Nesib Er-Rifai.

Titulli: Komenti i xhuzit Amme, version i shkurtër i Tefsirit të Ibën Kethirit
Autor: Muhammed Nesib Er-Rifai
Përktheu: Sadush Tahiri
Recesentë: Mr. Naser Ramadani
Redaktor gjuhësor: Agim Avdiu
Përgaditja kompjuterike dhe kopertina: Jusuf Saliu
Botues: Sh. B. Furkan Ism
Shtypi: Print Ism – Shkup

Ky është version i shkurtër i Tefsirit të Ibën Kethirit të komentit të Xhuzit Amme i komentuar nga Muhammed Nesib Er-Rifai.

Kategoritë

Komenti i xhuzit Amme, version i shkurtër i Tefsirit të Ibën Kethirit

CHF10.00