Komentim i kaptinës TA – HA

CHF11.90

2 stok

Ky libër është komentimi i Sures së Kuranit Famëlart TA – HA, këty janë përmbledhur ligjëratat e hoxhës së nderuar mbi këtë Sure të mbajtura në Xhaminë e madhe në Prishtinë.

Titulli: Komentim i kaptinës TA – HA
Autor: Dr. Shefqet Krasniqi
Redaktor: Mr. Driton Morina
Lektor: Mr. Arjan Koçi
Përgaditja kompjuterike: Jeton Svirca
Dizajni: Trim Sokoli
Botues: Krenaria

Ky libër është komentimi i Sures së Kuranit Famëlart TA – HA, këty janë përmbledhur ligjëratat e hoxhës së nderuar mbi këtë Sure të mbajtura në Xhaminë e madhe në Prishtinë.

Kategoritë

Komentim i kaptinës TA – HA