Komplet për fëmijë me 10 libra

CHF29.90

S’ka stok

Truri ynë punon në mënyrë aktive nga mosha 0-8 vjeç.Në këtë moshë fëmijët e mësojnë çdo gjë mekanikisht,edhe mënyrën e sjelljes ata e përvetësojnë përmes imitimit të të tjerëve.Për këtë qëllim, seria “Rregullat e mirësjelljes përmes Tregimeve” përmban për lexuesit e vegjël shumë lloje tregimesh argëtuese që ofrojnë modelet e duhura të sjelljes dhe një sërë aktivitetesh të ndryshme, gjëegjëza dhe lojëra që ata t’i përvetësojnë  këto rregulla.

Truri ynë punon në mënyrë aktive nga mosha 0-8 vjeç.Në këtë moshë fëmijët e mësojnë çdo gjë mekanikisht,edhe mënyrën e sjelljes ata e përvetësojnë përmes imitimit të të tjerëve.Për këtë qëllim, seria “Rregullat e mirësjelljes përmes Tregimeve” përmban për lexuesit e vegjël shumë lloje tregimesh argëtuese që ofrojnë modelet e duhura të sjelljes dhe një sërë aktivitetesh të ndryshme, gjëegjëza dhe lojëra që ata t’i përvetësojnë  këto rregulla.

Kategoritë

Komplet për fëmijë me 10 libra

CHF29.90