Koncepti i poligamisë në Islam

CHF5.00

5 stok

Ky libër flet për virtytet e martesës me më tepër se një grua ( poligamia ). Autori e ka sqaruar këtë  temë me hollësi, ka parashtruar argumente të ndryshme tekstuale e racionale si dhe ka paraqitur edhe shumë referenca nga mendimtarët muslimanë dhe jomusliman. Dëshmitë e arsyeshme dhe shembujt e ndryshëm, që autori ka përmendur në libër, vërtetojnë përfitimet individuale dhe shoqërore të poligamisë.

Titulli i librit: Koncepti i poligamisë në Islam
Titulli i origjinalit: The Concept of Polygami in Islam
Autor: Halid b. Abdurrahman
Përktheu dhe përshtati: Driton Maxhuni
Redaktor fetare: Hoxhë Ahmed Kalaja
Përgaditja kompjuterike: Bashkim Avdiu
Boton: Fjala e bukur
Faqe: 77

Ky libër flet për virtytet e martesës me më tepër se një grua ( poligamia ). Autori e ka sqaruar këtë  temë me hollësi, ka parashtruar argumente të ndryshme tekstuale e racionale si dhe ka paraqitur edhe shumë referenca nga mendimtarët muslimanë dhe jomusliman. Dëshmitë e arsyeshme dhe shembujt e ndryshëm, që autori ka përmendur në libër, vërtetojnë përfitimet individuale dhe shoqërore të poligamisë.

Përmbajtja e librit: Keqëkuptimi lidhur me poligamin, Kundërshtarët e poligamis, Urtësia islame dhe poligamia, Poligamia është nevojë praktike, Rinia dhe poligamia, Disa fjalë për gratë, Disa fjalë për burra, etj…..

Kategoritë

Koncepti i poligamisë në Islam