Konsensusi i dijetareve rreth braktisjes dhe paralajmërimit për ithtarët e bidateve

CHF8.00

S’ka stok

Të kuptuarit e kuranit dhe të sunetit të profetit tonë të dashur është gjëja më e mirë dhe me çmuar. Kurani dhe Suneti i profetit janë dhe dy burimet kryesore të sheriatit islam. Mirëpo si burim i sheriatit dhe i ligjeve të islamit është edhe konsensusi i dijetarëve eminent të islamit. Kontributi i tyre ka qenë dhe do të jetë shumë i madh në ruajtjen e fesë.

Titulli: Konsensusi i dijetareve rreth braktisjes dhe paralajmërimit për ithtarët e bidateve
Titulli i origjinalit: Ixhmaul Ulema alel hexhri uet tahdhir min ehlil ehua
Autori: Halid Dahvij Edh-dhufejri
Përktheu: Xhemal Jakupi
Redaktura gjuhësore: Refail Sulejmani
Botoi: Xhemal Jakupi

Të kuptuarit e kuranit dhe të sunetit të profetit tonë të dashur është gjëja më e mirë dhe me çmuar. Kurani dhe Suneti i profetit janë dhe dy burimet kryesore të sheriatit islam. Mirëpo si burim i sheriatit dhe i ligjeve të islamit është edhe konsensusi i dijetarëve eminent të islamit. Kontributi i tyre ka qenë dhe do të jetë shumë i madh në ruajtjen e fesë.

Ky libër bën një shpjegim të bukur rreth domethënies së konsensusit të dijetarëve dhe kur kërkohet konsensusi i dijetarëve. Argumentet për këtë janë të shumta si nga Kurani ashtu edhe nga Suneti. Ky libër na vjen në ndihmë dhe në një kohë ku shumë besimtarë kanë mbetur disi të hutuar për shumë çështje të tyre fetare. Leximi i këtij libri do të na e zgjerojë së tepërmi horizontin e dijeve tona fetare.

Kategoritë

Konsensusi i dijetareve rreth braktisjes dhe paralajmërimit për ithtarët e bidateve

CHF8.00