Konspiracioni dhe shoqatat sekrete

CHF10.00

1 stok

Autori ka bërë një përmbledhje të shkurtër për rreth 11 shoqata sekrete, si Tempullarët, Kaballa, Sabateizmi, Rozën Krojc, Masonizmi, Iluministët, Këshilli për lidhje me botën e jashtme, Bilderbergët, Komisioni Trilateral, Kafka dhe Kocka, Satanizmi.

Titulli: Konspiracioni dhe shoqatat sekrete
Autori: Saad Gashi
Recensent: Dr. Milazim Krasniqi
Botues dhe shpërndarës: Botim privat i autorit
Formati: A5
Faqe: 176

Autori ka bërë një përmbledhje të shkurtër për rreth 11 shoqata sekrete, si Tempullarët, Kaballa, Sabateizmi, Rozën Krojc, Masonizmi, Iluministët, Këshilli për lidhje me botën e jashtme, Bilderbergët, Komisioni Trilateral, Kafka dhe Kocka, Satanizmi.

Lexuesit mund të lexojnë edhe disa fjalë rreth konspiracionit, Rendit të ri Botëror, dhe lidhshmërisë së rritjes së kriminalitetit me shoqatat sekrete. Kuptohet që autori ka dhënë disa mendime në hyrje të librit dhe në përfundim të librit. Mendojmë se nëpërmjet këtij libri, autori na ka mundësuar, që në një libër të vetëm të njihemi shkurtimisht për këto shoqata sekrete. Literatura e prezantuar na jep të kuptojmë se ata që kanë dëshirë të thellohen më tepër në këtë lëmi kanë nga të orientohen.

Kategoritë

Konspiracioni dhe shoqatat sekrete