Koran Tajweed pink farbe grosse 20 x 28 cm – Kurani me texhvid ngjyrë rozë madhësia 20 x 28 cm

CHF39.90

5 stok

Schnelle Lesbarkeit dank einer speziellen Schriftart, die Sie nicht stört. Lexueshmëri e shpejtë në sajë të një font të veçantë që nuk ju shqetëson.

Koran Tajweed – Kurani me texhvid

Schnelle Lesbarkeit dank einer speziellen Schriftart, die Sie nicht stört. Farben, die Regeln des Koran Lesens am unteren Rand jeder Seite darstellen
Hardcover, Grösse 20 x 28 cm. Mit farblicher Kennzeichnung der Regeln des Tajwid mit Lautumschrift. Sura- und Suffix-Index. Luxusdruck, 4 verschiedene Farboptionen. Koran mit Farbcode zum Beachten der Tajwid-Regeln. Nur in arabisch!

Lexueshmëri e shpejtë në sajë të një fonti të veçantë që nuk ju shqetëson. Ngjyrat që përfaqësojnë rregullat e leximit të Kuranit në fund të secilës faqe
Kopertina e trashë, Madhësia 20 x 28 cm. Me kodimin me ngjyra të rregullave të Texhvidit me transkriptim fonetik. Surja dhe Indeksi i Prapambetjes. Shtyp Luksoz, 4 opsione të ndryshme ngjyrash. Kurani me kodin e ngjyrave për të respektuar rregullat e Tajvanit. Vetëm në arabisht!

Kategoritë

Koran Tajweed pink farbe grosse 20 x 28 cm – Kurani me texhvid ngjyrë rozë madhësia 20 x 28 cm