Kosova Fatkeqe

CHF18.90

1 stok

Kosova  vazhdon të  jetë  fatkeqe edhe si shtet i pavarur,ndonëse jo si në  të  kaluarën kur ishte koloni.Ajo vazhdon të  mbetet fatkeqe,sepse ende është  peng i mitit imperial serb për Kosovën si “tokë  e shenjtë  serbe” dhe “Jerusalem serb”,me të  gjitha pasojat që  ka kjo mitologji agresive,e shndërruar në  doktrinë  religjioze dhe në  politikë  shtetërore.Kosova vazhdon të  jetë  fatkeqe edhe në  planin e brendshëm,sepse lufta primitive për pushtet dhe zhvatje e partive politike po e degradon dhe po e shpërfytyron lirinë  e saj.Natyrisht Kosova është  fatkeqe edhe në  planin ndërkombëtar,sepse është  e ekspozuar ndaj disa niveleve të  pushteteve civile dhe ushtarake,të  cilat duke qenë  të  çakorduara midis tyre dëmtojnë  pavarësinë  dhe zhvillimin e Kosovës.

Libri është  shkruar në  një  natë  karantine,në  një  gjendje të  thellë dëshpërimi të  autorit për gjendjen e Kosovës,ku midis rreshtave mbart me vete shpresën për një  Kosovë  më  të  mirë .

Autori:Milazim Krasniqi

Shtëpia botuese:LOGOS-A

Botuesi:Adnan Ismaili

Kryeredaktor:Husamedin Abazi

Redaktor biblioteke:Ali Pajaziti

Redaktor artistik dhe disenji:Edib Agagjyshi

Redaktor teknik:Naser Fera

Mbikëqyrës i shtypit:Kemal Ismaili

Kosova  vazhdon të  jetë  fatkeqe edhe si shtet i pavarur,ndonëse jo si në  të  kaluarën kur ishte koloni.Ajo vazhdon të  mbetet fatkeqe,sepse ende është  peng i mitit imperial serb për Kosovën si “tokë  e shenjtë  serbe” dhe “Jerusalem serb”,me të  gjitha pasojat që  ka kjo mitologji agresive,e shndërruar në  doktrinë  religjioze dhe në  politikë  shtetërore.Kosova vazhdon të  jetë  fatkeqe edhe në  planin e brendshëm,sepse lufta primitive për pushtet dhe zhvatje e partive politike po e degradon dhe po e shpërfytyron lirinë  e saj.Natyrisht Kosova është  fatkeqe edhe në  planin ndërkombëtar,sepse është  e ekspozuar ndaj disa niveleve të  pushteteve civile dhe ushtarake,të  cilat duke qenë  të  çakorduara midis tyre dëmtojnë  pavarësinë  dhe zhvillimin e Kosovës.

Libri është  shkruar në  një  natë  karantine,në  një  gjendje të  thellë dëshpërimi të  autorit për gjendjen e Kosovës,ku midis rreshtave mbart me vete shpresën për një  Kosovë  më  të  mirë .

Kategoritë

Kosova Fatkeqe