Kosova I – V, Kompleti prej 5 Vëllimeve ( Botim i plotësuar )

CHF129.00

S’ka stok

Botuar në 5 vëllime, seria e Kosovës është përpjekja e parë e një autori shqiptar për të krijuar një llogari të plotë historike të këtij vendi të vogël evropian. Jusuf Buxhovi ofron një analizë të së kaluarës, nga antikiteti në kohët moderne dhe të ndryshme të Kosovës si vazhdimësi e Dardanisë së lashtë – një vend që ishte e banuar gjatë gjithë historisë nga shqiptarët. Autori, i nderuar më parë për shumë nga veprat e tij historike, nuk ndikohet nga paragjykimet e shkencëtarëve të influencuar nga komunistët. Ai përshkruan dhe analizon të kaluarën me drejtësi dhe ekuilibër, merr parasysh pikëpamje të ndryshme dhe pranon argumentet shëndosha e dijetarëve vendas dhe të huaj. Në funksion të kësaj qasjeje Buxhovi konsiderohet përfundimisht Kosova apo Dardania si një pjesë integrale e territorit etnik shqiptar, si djepin e zhvillimit progresiv.

Titulli: Kosova I – V, Kompleti prej 5 Vëllimeve
Autor: Jusuf Buxhovi
Botues: Ramiz Tafilaj, Nazmi Rrahmani
Redaktor: Ramadan Musliu
Botues. Jalifat Publishing – Houston, Faik Konica – Prishtinë
Shtypi: Prograf – Prishtinë

Vëllimi i parë: Kosova Antike
Vëllimi i dytë: Kosova Mesjetare
Vëllimi i tretë: Kosova dhe Perandoria Osmane
Vëllimi i katërtë: Kosova 1912 – 1945
Vëllimi i pestë: Kosova 1945 – 1999

Botuar në 5 vëllime, seria e Kosovës është përpjekja e parë e një autori shqiptar për të krijuar një llogari të plotë historike të këtij vendi të vogël evropian. Jusuf Buxhovi ofron një analizë të së kaluarës, nga antikiteti në kohët moderne dhe të ndryshme të Kosovës si vazhdimësi e Dardanisë së lashtë – një vend që ishte e banuar gjatë gjithë historisë nga shqiptarët. Autori, i nderuar më parë për shumë nga veprat e tij historike, nuk ndikohet nga paragjykimet e shkencëtarëve të influencuar nga komunistët. Ai përshkruan dhe analizon të kaluarën me drejtësi dhe ekuilibër, merr parasysh pikëpamje të ndryshme dhe pranon argumentet shëndosha e dijetarëve vendas dhe të huaj. Në funksion të kësaj qasjeje Buxhovi konsiderohet përfundimisht Kosova apo Dardania si një pjesë integrale e territorit etnik shqiptar, si djepin e zhvillimit progresiv.

Kategoritë

Kosova I - V, Kompleti prej 5 Vëllimeve ( Botim i plotësuar )

CHF129.00