Ku qëndron problemi

CHF6.90

8 stok

A qëndron problemi ynë në mosekzistimin e mjekut,i cili do ta mund ta sjellë diagnozën, apo në mosekzistimin e ilacit efikas për evitimin sëmundjes? Apo në atë se vetë pacienti nuk e pranon ilaqin dhe nuk i përshtatet atij. Ne, duhet ta definojmë sferën ku e kërkojmë defektin apo mangësitë. Kurse, kjo ka të bëjë me tërë umetin islam.

Titulli: Ku qëndron problemi
Autor: Jusuf Kardavi
Përkthyes: Bashkim Aliu
Redaktor: Rufat Sherifi
Redaktor gjuhësor: Agim Abazi
Korrektor: Ammar Jusufi
Faqosja dhe kopertina: Jusuf Saliu
Faqe: 108
Formati: A5
Shtypi: Furkan Print – Shkup
Botues: Shtëpia botuese Furkan ISM

A qëndron problemi ynë në mosekzistimin e mjekut,i cili do ta mund ta sjellë diagnozën, apo në mosekzistimin e ilacit efikas për evitimin sëmundjes? Apo në atë se vetë pacienti nuk e pranon ilaqin dhe nuk i përshtatet atij. Ne, duhet ta definojmë sferën ku e kërkojmë defektin apo mangësitë. Kurse, kjo ka të bëjë me tërë umetin islam.

Kategoritë

Ku qëndron problemi