POSTA FALAS PËR BLERJET MBI 60. -CHF (BRENDA ZVICRËS) NDËRSA JASHTË ZVICRËS POSTA 14.90. -CHF

Kujtimet e mia nga politika

CHF14.90

14 stok

Ne jemi të lumtur që për herë të parë lexuesit do të kenë në dorë këto kujtime të sulltan Abdylhamitit dhe besojmë se kjo vepër do të ndihmojë në zgjidhjen e disa pikave që janë të papajtueshme të historisë sonë të afërme , e cila akoma nuk ka dalë në dritë . Në këtë mënyrë , kjo vepër do të jetë një udhërrëfyes për hulumtuesit e historisë së afërme dhe do të jetë gjithashtu një burim që do t’u hapë rrugë vlerësimeve më objektive . Botimet ” Dergah “

Titulli: Kujtimet e mia nga politika

Titulli i Origjinalit : Sultan Abdülhamit SIYASÎ HATIRATIM Dergah Yayınları , İstanbul , 1999

E përktheu nga turqishtja : Altin Qefalia

Redaktor : Ali Pajaziti

Redaktor gjuhësor : Edison Çeraj

Përgatiti për shtyp : Bashkim Avdiu

Botoi : Sira Prishtinë ,

Libri që keni në duar botohet për herë të parë në Turqi . Kështu , pra , në të njëjtën kohë , u botua edhe libri i dytë me kujtimet e sulltan Abdylhamitit . Siç dihet , për herë të parë kujtimet e sulltan Abdylhamitit u botuan me germat e vjetra në ” Revistën e Komisionit Turk të Historisë ” nga ana e një njeriu të besueshëm , siç ishte Mahmut Qemali dhe më pas , bashkë me disa shtesa , ky libër u botua me titullin ” Fletorja e kujtimeve të Abdylhamitiť ” * nga ana e një shtëpie botuese . Kjo vepër e botuar me germa latine u gjet midis dokumenteve në Pallatin Jëlldëz nga Mahmut Qemali dhe përbëhet nga kujti met e botuara pjesë – pjesë në “ Revistën e Komisionit Turk të Historisë ” , duke përfshirë një fletore të vogël për të cilën pretendohet se i përket Abdylhamitit . Në fakt , kjo vepër e botuar me kujtimet e para të Abdylhamitit nuk konsiderohet plotësisht si një libër me kujtime . Ndonëse , në të vërtetë , nuk ka dyshim se fjalët që gjenden në këtë vepër i përkasin Abdylhamitit , përmbajtja e saj është e cekët dhe përfshin ngjarjet e një periudhe të kufizuar . Shkaku për këtë gjë është se padishahu , kur gjente kohë mbas punëve të shtetit , . Fletorja e kujtimeve të Abdylhamitit , Shtëpia botuese Selek , 1960 .

Ne jemi të lumtur që për herë të parë lexuesit do të kenë në dorë këto kujtime të sulltan Abdylhamitit dhe besojmë se kjo vepër do të ndihmojë në zgjidhjen e disa pikave që janë të papajtueshme të historisë sonë të afërme , e cila akoma nuk ka dalë në dritë . Në këtë mënyrë , kjo vepër do të jetë një udhërrëfyes për hulumtuesit e historisë së afërme dhe do të jetë gjithashtu një burim që do t’u hapë rrugë vlerësimeve më objektive . Botimet ” Dergah “

Kategoritë

Kujtimet e mia nga politika

CHF14.90

Add to Cart