Kultura dhe Qytetrimi

CHF7.90

2 stok

Vepra analizon dy terma të rëndësishëm të historisë së mendimit shoqëror dhe artistik: kulturën dhe qytetërimin. Autori beson në ndërveprimin dhe fisnikërinë shpirtërore si dy elemente të përvetësimit dhe transferimit të kulturës dhe qytetërimit.

Boton: LOGOS-A
Për botuesin: Adnan Ismaili
Kryeredaktor: Husamedin Abazi
Redaktor biblioteke: Ali Pajaziti
Redaktor gjuhësor: Edison Çeraj
Redaktor artistik & disenji: Edib Agagjyshi
Redaktor teknik: Halil Berisha
Faqosës: Sedat Halimi
Mbikqyrës i shtypit: Kemal Ismaili

Vepra analizon dy terma të rëndësishëm të historisë së mendimit shoqëror dhe artistik: kulturën dhe qytetërimin. Autori beson në ndërveprimin dhe fisnikërinë shpirtërore si dy elemente të përvetësimit dhe transferimit të kulturës dhe qytetërimit.

Kategoritë

Kultura dhe Qytetrimi

Kultura dhe Qytetrimi