Kultura e zhveshjes dhe zhveshja e kulturës

CHF6.00

49 stok

Rëndësia e veshjes duhet kuptuar nga aspekti i senzibilitetit të cilin ndaj tij e shfaqin armiqtë e saj. Në botë gjithnjë e më shumë po shprehet interesimi ndaj veshjes dhe rezistencës ndaj lakuriqësisë, por gjithashtu çdo ditë intensifikohen dhe përhapen propaganda dhe përpjekjet e armiqëve të orientuara kundër mbulimit, me çka imponohet kultura e lakurigësisë e cila në mënyrë të sigurt shpie në kulturën e lakurigësisë.

Titulli: Kultura e zhveshjes dhe zhveshja e kulturës
Titulli i origjinalit: Farhange berhnegi va berahnegiye farhangi
Autor: Gholam ‘Ali Haddad’adel
Përktheu: Dr. sci. Selim Sylejman
Redaktor: Zekerija B. Abdullahu
Redaktura gjuhësore: Sadulla Ramizi
Përgaditja kompjuterike: Studio Drita e jetës – Gjilan
Shtypi: Siprint – Prizren
Botues: Sh.K. Drita – Gjilan, Redaksia e revistës Drita e jetës

Rëndësia e veshjes duhet kuptuar nga aspekti i senzibilitetit të cilin ndaj tij e shfaqin armiqtë e saj. Në botë gjithnjë e më shumë po shprehet interesimi ndaj veshjes dhe rezistencës ndaj lakuriqësisë, por gjithashtu çdo ditë intensifikohen dhe përhapen propaganda dhe përpjekjet e armiqëve të orientuara kundër mbulimit, me çka imponohet kultura e lakurigësisë e cila në mënyrë të sigurt shpie në kulturën e lakurigësisë.

Mbulimi dhe lakuriqësia në kohën tonë kanë konotacion politik, ndërsa mospranimi i kulturës së lakuriqësisë konsiderohet shenjë e ruajtjes së lakurigësisë konsiderohet shenjë e ruajtjes së mendjes së lirë dhe besimit para valëve të gjëra dhe fugishme të propagandës imorale të kulturës perëndimore në vendet tjera.

Përmbajtja e librit: Lidhja e veshjes dhe kulturës, Argumenti për këtë që u tha, Lidhja ne mes veshjes dhe kulturës në Perëndim, Mënyra e veshjes pdhe kapitalizmi, Trashëgimia historike dhe drejtimet shkencorë e filozofikë, Mbulimi dhe kultura islame, Veshja dhe gjendja shpirtërore, Zbulimi i femrave, Vesternizimi i veshjes tradicionale japoneze, Çështja e mbulimit nga një kënd tjetër, Argumentimi, Familja etj..

Kategoritë

Kultura e zhveshjes dhe zhveshja e kulturës