Kurani dhe Kozmosi 

CHF19.00

S’ka stok

Në këtë libër autori na e sjell në mënyrë shumë të thjeshtë mrekullinë e universit.

Category: Tags: ,

Titulli: Kurani dhe Kozmosi
Autori: Dr. Halid Faik El Ubejdi
Përktheu: Agim Avdiu
Recensent shkencor: Prof. Dr. Musa Gashi
Redaktor gjuhësor: Hajdar Avdiu
Për botuesin: Fuad Vila
Realizimi kompjuterik: Besnik Hamiti
Boton: Shtëpia Botuese Dëshmia
Shtypi: Shtypshkronja Ajgraf

Prej ditës së parë të vetëdijësimit, njeriu është i prirë për të ditur se kush e krijoi atë, përse është krijuar. Kush e krijoi universin dhe kush e drejton atë. Shumë njerëz fenomene të ndryshme të universit i kanë marrë si bestytni, sepse ata kanë qënë larg besimit të drejtë dhe nuk kanë pasur njohuri me kuranin famëlartë. Allahu xh.xh. në librin e tij na e ka bërë të qartë krijimin dhe arsyet e krijimit.

Në këtë libër autori na e sjell në mënyrë shumë të thjeshtë mrekullinë e universit. Allahu xh.xh. bëri që kurani të jetë mrekulli e përjetshme, prandaj edhe zbulimet shkencore konsiderohen si mrekulli shkencore te kuranit. Në këtë libër do të mësoni se çfar ka shpallur Allahu në lidhje me universin dhe se si e përshkruan atë. Po ashtu do të mësoni se shkenca moderne është dorëzuar përpara fakteve të sjella në kuran para 1500 vjetëve.

Kategoritë

Kurani dhe Kozmosi 

CHF19.00