POSTA FALAS PËR BLERJET MBI 100.-CHF (BRENDA ZVICRËS)

Kurani famëmadh nga këndvështrimi shkencor

CHF14.00

2 stok

Për Kuranin famëlartë janë botuar dhe shkruar shumë libra. Aq shumë sa nuk mund te llogariten. Ky libër është i veçantë se autori është shqiptar dhe veçantia e dytë është tema të cilën ai e ka trajtuar. Mrekullia e Kuranit në kënvështrimin shkencorë.

Titulli: Kurani famëmadh nga këndvështrimi shkencor
Autori: Prim.dr.med.sci. Ali F. Iljazi
Recensues: Mr. Hamdi Thaçi – Teolog, Prof.dr.sci. Musa Gashi dhe Prof.dr.sci.med. Rifat Lila
Redaktor gjuhësor: Agim Jaka, prof.
Realizimi kompjuter: Agim Jaka, prof.
Botim Privat
Shtypi: Focus – Prishtinë

Për Kuranin famëlartë janë botuar dhe shkruar shumë libra. Aq shumë sa nuk mund te llogariten. Ky libër është i veçantë se autori është shqiptar dhe veçantia e dytë është tema të cilën ai e ka trajtuar. Mrekullia e Kuranit në kënvështrimin shkencorë.

Ky libër të ndihmon në perceptimin dhe kuptimin e saktë të ligjeve të Zotit në tokë. Duke lexuar këtë libër e kemi më të qartë dhe e kuptojmë më mirë se përse duhet tu mbahemi porosive të Allahut dhe të pejgamberit a.s. Në këtë libër një vend të posatçëm ka pozita e femrës dhe dispozitat që kanë të bëjnë me specifikën e saj, si menstruacione, lehonia, aborti, etj.
Në këtë libër shpjegohet në mënyrë të detajuar, ligji që Allahu ka caktuar për çdo gjendje si dhe spjegohet edhe kënvështrimi shkencor rreth tij.

Kategoritë

Kurani famëmadh nga këndvështrimi shkencor

CHF14.00

Add to Cart