Kurani famëmadh nga këndvështrimi shkencor

CHF14.00

S’ka stok

Për Kuranin famëlartë janë botuar dhe shkruar shumë libra. Aq shumë sa nuk mund te llogariten. Ky libër është i veçantë se autori është shqiptar dhe veçantia e dytë është tema të cilën ai e ka trajtuar. Mrekullia e Kuranit në kënvështrimin shkencorë.

Titulli: Kurani famëmadh nga këndvështrimi shkencor
Autori: Prim.dr.med.sci. Ali F. Iljazi
Recensues: Mr. Hamdi Thaçi – Teolog, Prof.dr.sci. Musa Gashi dhe Prof.dr.sci.med. Rifat Lila
Redaktor gjuhësor: Agim Jaka, prof.
Realizimi kompjuter: Agim Jaka, prof.
Botim Privat
Shtypi: Focus – Prishtinë

Për Kuranin famëlartë janë botuar dhe shkruar shumë libra. Aq shumë sa nuk mund te llogariten. Ky libër është i veçantë se autori është shqiptar dhe veçantia e dytë është tema të cilën ai e ka trajtuar. Mrekullia e Kuranit në kënvështrimin shkencorë.

Ky libër të ndihmon në perceptimin dhe kuptimin e saktë të ligjeve të Zotit në tokë. Duke lexuar këtë libër e kemi më të qartë dhe e kuptojmë më mirë se përse duhet tu mbahemi porosive të Allahut dhe të pejgamberit a.s. Në këtë libër një vend të posatçëm ka pozita e femrës dhe dispozitat që kanë të bëjnë me specifikën e saj, si menstruacione, lehonia, aborti, etj.
Në këtë libër shpjegohet në mënyrë të detajuar, ligji që Allahu ka caktuar për çdo gjendje si dhe spjegohet edhe kënvështrimi shkencor rreth tij.

Kategoritë

Kurani famëmadh nga këndvështrimi shkencor

CHF14.00