Kurani fisnik në gjuhën arabe ngjyrë e kaltërtë e çelët – Edler Quran Hellblau in arabische sprache

CHF39.90

S’ka stok

Al-Quran Al-Karim në tekstin origjinal arabisht . Ndoshta arabishtja më e mirë që mund të printonit. I mrekullueshëm për fillestarët.

Al-Qur’an Al-Karim in arabischem Originaltext. Vielleicht das beste arabisch, was man Drucken konnte. Genial für Anfänger.

Normalisht e ka edhe appsin me instalue. Mund të përdoret edhe me lexim me laps, përkthimi në 11 gjuhë të botës: Shqip, Anglisht, Frangjisht, Gjermanisht, Rusisht, Spanisht, Boshnjakisht, Kurdisht, Uzbek, Turqisht, Tatar.

Normalerweise kann auch die App installiert. Kann auch mit Bleistift gelesen werden, Übersetzung in 11 Weltsprachen: Albanisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Russisch, Spanisch, Bosnisch, Kurdisch, Usbekisch, Türkisch, Tatar

Madhësia: 20 cm X 28 cm, Grosse: 20 cm X 28 cm

Kategoritë

Kurani fisnik në gjuhën arabe ngjyrë e kaltërtë e çelët - Edler Quran Hellblau in arabische sprache

CHF39.90