Kurani i madhërishëm dhe kuptimet e tij në gjuhën Shqipe

CHF24.90

1 stok

Kurani i madhërishëm dhe kuptimet e tij në gjuhën Shqipe
Përkthimi i Kuranit në gjuhën shqipe nga Prof. Hasan I. Nahi.

Titulli: Kurani i madhërishëm dhe kuptimet e tij në gjuhën Shqipe
Përktheu kuptimet e tij nga gjuha arabe: Prof. Hasan I. Nahi
Përgatiti për botim: Instituti Shqiptar i Mendimit dhe i Qytetërimit Islam
Këshilli botues: Dr. Ramiz Zekaj (Kryetar), Prof. dr. Shefik Osmani, Porf. as. dr. Arian Kadiu, Porf. dr. Hysni Myzyri, Esat Myftari, Bedri Telegrafi, Alban Kodra
Redaktorë: Prof. dr. Xhevat Lloshi
Recensentë: Dr. Ramiz Zekaj, Dr. Hajredin Hoxha
Korrektor: Remzi Zeqaj
Konsulentë teologjikë: Telat Sula, Alban Kodra, Altin Plumbi
Faqe: 612
Botimi i tetë, versioni shqip: Instituti Shqiptar i Mendimit dhe i Qytetërimit Islam 2012
Shtypur në shtypshkronjën: “Mileniumi i ri” Tiranë
Ky Kuran është në gjuhën shqipe dhe në gjuhën arabe.

PËRMBAJTJA:

Fjala e boutesit
Përkthimi i Kuranit
Kronologjia e tekstit të shkruar
Historia e Kuranit
Kronologjia e jetës së Profetit (a.s.)
Jeta e Profetit Muhamed (a.s.)
Kurani i madhërishëm
Përmbajtja e temave sipas sureve
Suret dhe vargjet kur lexuesi i Kuranit duhet të bëjë sexhde
Shpjegimi i disa termave
Treguesi alfabetik
Tabela e sureve

Kategoritë

Kurani i madhërishëm dhe kuptimet e tij në gjuhën Shqipe