Kurani i madhërishëm mbështetur në përkthimin e Prof. Hasan I. Nahi, format i vogël, xhepi

CHF9.90

6 stok

Ky përkthim është vetëm në gjuhën shqipe pa tekst të gjuhës arabe.

Titulli: Kurani i madhërishëm mbështetur në përkthimin e Prof. Hasan I. Nahi, format i vogël, xhepi
Përktheu kuptimet e tij nga gjuha arabe: Prof. Hasan I. Nahi
Përgatiti për botim: Instituti Shqiptar i Mendimit dhe i Qytetërimit Islam
Këshilli botues: Dr. Ramiz Zekaj (Kryetar), Prof. dr. Shefik Osmani, Porf. as. dr. Arian Kadiu, Porf. dr. Hysni Myzyri, Esat Myftari, Bedri Telegrafi, Alban Kodra
Redaktorë: Prof. dr. Xhevat Lloshi
Recensentë: Dr. Ramiz Zekaj, Dr. Hajredin Hoxha
Korrektor: Remzi Zeqaj
Konsulentë teologjikë: Telat Sula, Alban Kodra, Altin Plumbi
Faqe: 921
Botimi i gjashtë, versioni shqip format xhepi: Instituti Shqiptar i Mendimit dhe i Qytetërimit Islam 2008
Shtypur në shtypshkronjën: “Mileniumi i ri” Tiranë

Ky përkthim është vetëm në gjuhën shqipe pa tekst të gjuhës arabe.

Kategoritë

Kurani i madhërishëm mbështetur në përkthimin e Prof. Hasan I. Nahi, format i vogël, xhepi