Kurani i madhërishëm në gjuhën shqipe

CHF19.90

390 stok

Shpjegimi i kuptimeve të Kuranit të lartë në gjuhën shqipe. Versioni i përmbledhur i At-Tabariut, Al-Kurtubiut dhe Ibn Kethirit përmbledhur në një vëllim dhe përkthyer nga një grup përkthyesish pranë Darussalam. Kurani është vetëm në gjuhën shqipe pa tekstin arabisht.

Titulli: Kurani i madhërishëm në gjuhën shqipe

Shpjegimi i kuptimeve të Kuranit të lartë në gjuhën shqipe. Versioni i përmbledhur i At-Tabariut, Al-Kurtubiut dhe Ibn Kethirit përmbledhur në një vëllim dhe përkthyer nga një grup përkthyesish pranë Darussalam. Kurani është vetëm në gjuhën shqipe pa tekstin arabisht.

Kategoritë

Kurani i madhërishëm në gjuhën shqipe