Kurani Ilaç hyjnor, si të mbrohemi dhe të shërohemi prej magjisë

CHF6.00

S’ka stok

Shpresojmë që ky libër është libri i zgjedhur si libri më i mirë në botën islame të jep kontributin e vetë edhe në trojet tona. Ku këto dukuri janë shumë të përhapura, dhe njerzit njëher e përgjithmonë të mos merren me gjëra të kota dhe të ndaluara.

Category:

Titulli: Kurani Ilaç hyjnor, si të mbrohemi dhe të shërohemi prej magjisë
Autorë: Mexhda Muhamed esh Shihavi
Përktheu prej gjuhës arabe: Hamit Shabani
Redaktor: Afet Beadini
Realizimi kompjuterik: Skender Qazimi
Redaktor gjuhësor dhe Korrektor: Bekim Sulejmani
Për botuesin: Afet Beadini
Boton: Sh.B. Thesari – Gostivar
Shtypi: Shtypshkronja Thesari – Dobërdoll

Shpresojmë që ky libër është libri i zgjedhur si libri më i mirë në botën islame të jep kontributin e vetë edhe në trojet tona. Ku këto dukuri janë shumë të përhapura, dhe njerzit njëher e përgjithmonë të mos merren me gjëra të kota dhe të ndaluara.

Por ti përmbahen udhëzimeve të All-llahut dh të dërguarit të tij. Autori nëpërmjet këtij libri na bën me dije se sihribazët dhe hajmalitë janë dy gjëra të cilat muslimani i ka të ndaluara ti përdorë. Dhe në të njëjtën kohëna ofron zgjedhje reale duke u bazuar në Kuran, Sunet dhe në thëniet e dijetarëve më eminentë të cilët janë marrë me këto çështje.

Autori ofron edhe përvojën e tij personale në këtë drejtim, pasi që personalisht është marrë me shërimin e të prekurve dhe ka botuar mbi 43 libra me këtë tematikë.

Kategoritë

Kurani Ilaç hyjnor, si të mbrohemi dhe të shërohemi prej magjisë

CHF6.00