Kur’ani – Përkthimi i kuptimeve

CHF39.90

S’ka stok

Kurani në gjuhën shqipe me tekstin arabisht. Madhësia 20 cm X 28 cm.

Titulli: Kur’ani – Përkthimi i kuptimeve
Përktheu nga gjuha arabe në gjuhën boshnjake: Prof Dr. Enes Kariq
Përktheu në gjuhën shqipe: Selim Sylejmani
Krahasimin e citateve kur’anore nga gjuha arabe në gjuhën shqipe: Dr.Sc. Lulzim Esati
Për botuesin: Zekirja Abdullahu
Redaktor profesional: Dr.sc. Lulzim Esati
Lektura dhe korrektura: Islam Osmani
Dizajni grafik: Fahrudin Ismaili
Boton: SH.B. Drita e jetës – Gjilan

Kurani në gjuhën shqipe me tekstin arabisht. Madhësia 20 cm X 28 cm.

Kategoritë

Kur’ani - Përkthimi i kuptimeve

CHF39.90