Kur’ani prijatar i shkencës

CHF14.00

S’ka stok

Ky libër është i rrallë për letrat shqipe. Sepse akoma nuk njihen ata njerëz që kanë një njohuri të thellë në shkencat dhe dijet e Kuranit. Në këtë libër na paraqiten disa zbulime madhështore, që njerëzit me shumë mund arritën ti zbulonin vetën gjatë tre shekujve të fundit, por që Allahu na ka lajmëruar më parë për to.

Titulli: Kur’ani prijatar i shkencës
Autori: Prim. dr. sci. med. Ali F. Iljazi
Recensues: Mr. Hamdi Thaçi – teolog, Prof. dr. sc. Rasim Bejtulla
Redaktor gjuhësor: Agim Jaka, prof.
Korrektor: Ali R. Gojani
Faqosës: Ardian Kurhasani
Mbulesa: Kujtim Nezaj
Përgaditja kompjuterike: HATT design
Shtypi: Focus – Prishtinë

Ky libër është i rrallë për letrat shqipe. Sepse akoma nuk njihen ata njerëz që kanë një njohuri të thellë në shkencat dhe dijet e Kuranit. Në këtë libër na paraqiten disa zbulime madhështore, që njerëzit me shumë mund arritën ti zbulonin vetën gjatë tre shekujve të fundit, por që Allahu na ka lajmëruar më parë për to.

Pasi ta lexoni këtë libër do të jeni të pajisur me shumë fakte kurano-shkencore dhe dituri të reja, që shumica e njerëzve nuk i dinë dhe nuk i njohin. Të dhënat shkencore në këtë libër janë zbulimet më të reja që janë bërë në fushën e shkencës dhe që autori i ka grumbulluar nga literatura shkencore bashkohore.

Kategoritë

Kur’ani prijatar i shkencës

CHF14.00