Kurora e artë, tregime motivuese III

CHF14.90

12 stok

Në këtë libër, qasja ndaj suksesit dhe frymëzimit, përmes tregimeve të ofruara, nuk është kufizuar vetëm në aspektin material, por, mbi të gjitha, edhe në rrafshin e vlerave të mirëfillta që përcjellin, gjegjësisht rrënjosjen dhe kultivimin e tyre te individi në veçanti dhe shoqëria në përgjithësi.

Titulli: Kurora e artë, tregime motivuese III
Përmblodhi dhe përktheu: Elmaz Fida
Redaktor: Hasan Baftijari
Lektor: Agim Abazi
Faqosja: Furkan ISM
Kopertina: Jusuf Saliu
Shtypi: Furkan Print – Shkup
Botues: Shtëpia botuese Furkan ISM
Faqe: 408
Formati: A5

Në këtë libër, qasja ndaj suksesit dhe frymëzimit, përmes tregimeve të ofruara, nuk është kufizuar vetëm në aspektin material, por, mbi të gjitha, edhe në rrafshin e vlerave të mirëfillta që përcjellin, gjegjësisht rrënjosjen dhe kultivimin e tyre te individi në veçanti dhe shoqëria në përgjithësi.

Sinqeriteti, pozitiviteti, përkushtimi, guximi, durimi… janë vetëm disa nga cilësitë që posedojnë protagonistët e tregimeve të këtij libri dhe mesazhet që përcjellin, e të cilat mund të shërbejnë si shembull frymëzimi për ndonjërin nga ne, duke gjetur kështu veten tonë në rrëfimet e këndshme dhe plot urtësi e mësim që ofrojnë tregimet motivuese të këtij libri.

Kategoritë

Kurora e artë, tregime motivuese III