Letra e çuditshme – Tregime motivuese IV

CHF15.90

6 stok

Në biografinë e Sulejmanit a.s. gjejmë një histori që ka të bëjë me ndjenjat e nënës. Dy nëna, teksa punonin tokë, ujku rrëmben njërin prej foshnjave të tyre. Të dyja u grindën se kujt i përkiste foshnja e mbetur. Për ta ndarë këtë çështje, ato vajtën tek Davudi a.s. i cili ia dha më të madhes foshnjën.

Titulli: Letra e çuditshme – Tregime motivuese IV
Përmblodhi: Elmaz Fida
Redaktor: Hasan Baftijari
Lektor: Agim Abazi
Faqosja: Furkan ISM
Kopertina: Jusuf Saliu
Faqe: 448
Formati: A5
Shtypi: Furkan Print – Shkup
Botues: Shtëpia botuese Furkan ISM

Në biografinë e Sulejmanit a.s. gjejmë një histori që ka të bëjë me ndjenjat e nënës. Dy nëna, teksa punonin tokë, ujku rrëmben njërin prej foshnjave të tyre. Të dyja u grindën se kujt i përkiste foshnja e mbetur. Për ta ndarë këtë çështje, ato vajtën tek Davudi a.s. i cili ia dha më të madhes foshnjën.

Më pas, vjen Sulejmani a.s. dhe i pyet gratë mbi gjykimin e Davudit a.s. Pasi i tregun, ai u tha: “Jo. Këtë çështje do ta zgjidhim ndryshe. Do marr një thikë, do e ndaj foshnjën përgjysmë dhe secilës do i japim njërën gjysmë.’’ Në çast, nëna e vërtetë e foshnjës brofi dhe tha: “Jo, të mëshiroftë Zoti! Le ta mbajë ajo foshnjën!” Sulejmanin i tha: “Atëherë ai qenka fëmija yt!”

Sulejmani a.s.e kuptoi se vetëm nga nëna e vertetë mund të shpërthejnë ndjenja kaq altruiste. Këtë ndodhi e ka përmendur edhe Kur’ani famëlartë. Lidhur me personin që merret me edukimin e fëmijëve, Profeti s.a.v.s. thotë: “Ai ka shpërblimin e agjëruesit dhe atij që falet natën.”

Kategoritë

Letra e çuditshme - Tregime motivuese IV