Libër për gra – Fetva dhe këshilla

CHF16.00

S’ka stok

Libër pa paragjykime, pa miskoncente, pa përfitime – i drejtë dhe i qartë. Me anë të pyetjeve dhe problemeve nga jeta reale, njëri nga juristët më të mirë të Sheriatit në këto vende, Dr; Shukrija Ramiqi, duke respektuar parimin gjeneral të Islamit; ‘‘Lehtësoni e mos vështersoni!“, na i prezentonë dispozitat islame në lidhje me gruan – dispozita të cilat shumë shpesh janë lënë pas dore, pastaj janë shtremmbëruar dhe si të tilla janë kritikuar.

Titulli: Libër për gra – Fetva dhe këshilla
Titulli i origjinalit: Knjiga za žene – Fetve i savjeti
Autor: Dr. Shukrija Ramiq
Përkthyes nga Boshnjakishtja: Hamdi Iljazi
Recenzentë: Muharem Loki, Naim Ferati
Lektor: Mr. Elez Ismaili

Libër pa paragjykime, pa miskoncente, pa përfitime – i drejtë dhe i qartë. Me anë të pyetjeve dhe problemeve nga jeta reale, njëri nga juristët më të mirë të Sheriatit në këto vende, Dr; Shukrija Ramiqi, duke respektuar parimin gjeneral të Islamit; ‘‘Lehtësoni e mos vështersoni!“, na i prezentonë dispozitat islame në lidhje me gruan – dispozita të cilat shumë shpesh janë lënë pas dore, pastaj janë shtremmbëruar dhe si të tilla janë kritikuar.

Kështu të shtrembëruara janë zëvendsuar me alternativa të rreme, pasojat katastrofale të të cilave manifestohen edhe përmes pyetjeve në këtë libër, arsyet e të cilave kurrë as që do të lajmëronin se dispozitat islame janë ndjekur siç duhet.

Për të drejtat, detyrat, veçantitë, nderimet dhe dekoratat e gruas, me një stil ekzakt dhe qasje të paanshme, ky libër ofron përgjigje për një numër të madh problemesh të vajzave dhe grave moderne.

Kategoritë

Libër për gra - Fetva dhe këshilla

CHF16.00