Libri i urtësive, Thënie të çmuara të dijetarëve dhe thirrësve muslimanë

CHF9.00

6 stok

Libri i Urtësive është një libër që në vete ngërthen afro njëmijë fjali, këshilla, udhëzime dhe mendime të ndryshme të dijetarëve dhe thirrësve islam. Thëniet janë të mbi 60 dijetarëve dhe thirrësve dhe janë përzgjedhur me një kujdes të veçantë duke u munduar që të jenë të dashura dhe dobiprurësve për të gjithë. Ky libër është i renditur në mënyrë alfabetike sipas emrave të dijetarëve dhe të thirrësve.

Category:

Libri i Urtësive, Thënie të çmuara të dijetarëve dhe thirrësve muslimanë
Autor: Mr. Artan Musliu
Redaktore: Prof. Gëzime Imeri
Për botuesin: Bashkim Avdiu
Përgaditja kompjuterike: H & B Pixels
Botues: Sira
Shtypi: Focus Print – Shkup

Libri i Urtësive është një libër që në vete ngërthen afro njëmijë fjali, këshilla, udhëzime dhe mendime të ndryshme të dijetarëve dhe thirrësve islam. Thëniet janë të mbi 60 dijetarëve dhe thirrësve dhe janë përzgjedhur me një kujdes të veçantë duke u munduar që të jenë të dashura dhe dobiprurësve për të gjithë. Ky libër është i renditur në mënyrë alfabetike sipas emrave të dijetarëve dhe të thirrësve.

Kategoritë

Libri i urtësive, Thënie të çmuara të dijetarëve dhe thirrësve muslimanë