Libri mbi zullumqarët

CHF12.00

6 stok

“Pra, vështro se çfarë isthe përfundimi i dredhisë së tyre. Në të vërtetë. Ne zhdukëm të gjithë ata dhe popullin e tyre. E këto janë shëpitë e tyre të mbetura shkretë për shkak të mizorisë së tyre. E nuk ka dyshim se në kët (rrënim) për një pupull që kupton ka argument.” (En-Neml: 51,52)

Category:

Titulli: Libri mbi zullumqarët
Titulli i origjinalit: Thelathu ve sittune kisaten min nihajeti-dh-dhalimin
Titulli në gjuhën boshnjake: Knjiga o zulumčarima
Autori: Sa’d Jusuf Mahmud ebu Aziz
Përktheu: Muhamed Bajrami
Lekturoi: Besnik Hamiti
Përgaditja kompjuterike dhe ballina: Besnik Hamiti
Boton: Shtëpia Botuese “Orient”
Faqe 249

“Pra, vështro se çfarë isthe përfundimi i dredhisë së tyre. Në të vërtetë. Ne zhdukëm të gjithë ata dhe popullin e tyre. E këto janë shëpitë e tyre të mbetura shkretë për shkak të mizorisë së tyre. E nuk ka dyshim se në kët (rrënim) për një pupull që kupton ka argument.” (En-Neml: 51,52)

Përmbajtja e librit: Iblisi – prijësi i të dështuarve, Kabili – mbytesi i parë në historin e njerëzimit, Djali i padëgjueshëm – Kenan Ibn Nuhi, Populli i Adit, Populli i Themudit, Nimrud Ibn Kenan, Shkatërrimi i popullit të Lutit, Shkatërrimi i popullit të Medjenit etj….

Kategoritë

Libri mbi zullumqarët