Ligjërata javore, pjesa e dytë

CHF16.00

10 stok

Ne këtë rrugëtim te gjate islami arriti edhe në trojet shqiptare ku ne për shekuj te tere ishim te integruar ne kulturën dhe civilizimin islam. Ky integrim dha frytet e veta ne vazhdimësi kohore dhe ato u bënë objektiv ne tere hapësirën tonë me të gjitha dimensionet. Për islamin shkruan shume dijetare shqiptar duke nxjerr ne drite vepra shume te çmuara, megjithëse një numër i madh i tyre i mbuloi pluhuri i kohës dhe u injoruan vetëm pse ishin te natyrës islame.

Titulli: Ligjërata javore, pjesa e dytë
Autor: Fehmi Raqipi
Korrektor: Mr.sc. Sylejman Osmani
Lektor: Prof. Qazim Hoxha
Ballina: Bashkim Mehani
Shtypi: Shtypshkronja “Mozaiku”- Podujevë

Ne këtë rrugëtim te gjate islami arriti edhe në trojet shqiptare ku ne për shekuj te tere ishim te integruar ne kulturën dhe civilizimin islam. Ky integrim dha frytet e veta ne vazhdimësi kohore dhe ato u bënë objektiv ne tere hapësirën tonë me të gjitha dimensionet. Për islamin shkruan shume dijetare shqiptar duke nxjerr ne drite vepra shume te çmuara, megjithëse një numër i madh i tyre i mbuloi pluhuri i kohës dhe u injoruan vetëm pse ishin te natyrës islame.

Megjithatë, diçka mbeti, si dëshmi e kohës. Një numër i hoxhallarëve tanë me shume u kufizua ne transmetimin gojor dhe komunikimin e drejtpërdrejtë, e kjo bëri që të mos ketë krijimtari të shkruar dhe puna e tyre të mos jetë e njohur për gjeneratat e mëvonshme. Nuk ka dyshim se ky fakt paraqet anën negative ngase ata kanë ofruar një jetë të tërë në shërbim të islamit dhe ndoshta me një interesim dhe kureshtje pak më serioze ne sot do të trashëgonim thesar shumë të çmuar. Por, sidoqoftë kjo është një çështje e cila ka kaluar në anale të historisë dhe e kaluara nuk mund të kthehet.

Mulla Fehmiu është njëri prej atyre që thyen tabut e tilla. Edhepse i përket gjeneratës se kaluar dhe tani veç është ne moshë bukur të shtyrë, ai po sjell në dritë librin e trete ne të cilin ka tubuar disa hytbe të xhumasë të quajtur: “Ligjërata javore, pjesa e dytë”.

Kategoritë

Ligjërata javore, pjesa e dytë