POSTA FALAS PËR BLERJET MBI 60. -CHF (BRENDA ZVICRËS) NDËRSA JASHTË ZVICRËS POSTA 14.90. -CHF

Liri apo anarki

CHF6.90

14 stok

Ata vazhdimisht plasojnë dilema dhe kontestime rreth të vertetave të Islamit, me shprese se do të arrijnë të nxisin dyshime rreth Islamit në kokat e pjestarëve të tij, ose do ta satanizojnë atë si fe në sytë e botës, ashtu që të pengojnë çdo tentim për ta perqafuar këtë fe madhështore nga ana e jomuslimanëve.

Category: Tags: , , ,

Titulli: Liri apo anarki
Autor: Bashkim Aliu
Korrektor: Agim Abazi
Faqosja: Furkan ISM
Kopertina: Jusuf Saliu
Boton: Furkan
Shtyp: Print ISM

Ata vazhdimisht plasojnë dilema dhe kontestime rreth të vertetave të Islamit, me shprese se do të arrijnë të nxisin dyshime rreth Islamit në kokat e pjestarëve të tij, ose do ta satanizojnë atë si fe në sytë e botës, ashtu që të pengojnë çdo tentim për ta perqafuar këtë fe madhështore nga ana e jomuslimanëve.

Edhe pse supozimet e tyre të imagjinuara rreth të vërtetave islame, të cilat asnjehërë de fakto nuk kanë dal prej botë së imagjinuar në atë reale, renditën në grupin e absurdeve dhe marrëzirave të cilat i pjellin kokat e atyre të cilët e hanë veten pse nuk arritën të bëjnë ndonjë punë të mbrapshtë, përseri nuk mund të tregohemi neglizhent ndaj debatimit rreth këtyre të pavertetave, sepse ritmi i zhvillimit dhe rrjedhat e jetës moderne, si dhe komunikimi i shpejtë ndërkombetare, na e imponojnë një gjë të tillë, sepse vazhdimisht do të ballafaqohemi me entuziastë të cilët kërkojnë përgjigje për dilemat e plasuara nga tjerët.

Në mesin e këtyre dilemave, të cilat vazhdimisht potencohen nga tjerët, është edhe ajo se Islami, edhe pse thirrët në ate se është fe qe i siguron njeriut liri dhe e respekton vullnetin e tij, si dhe nuk imponon asgjë me forcë, kur do të kthehemi në anën tjetër do të shohim se njeriu i cili e përqafon këtë fe do të ballafaqohet me një varg çështjesh të ndaluara, gjegjësisht menjeherë do të fillohet t’i thuhet se kjo është haram e kjo mekruh etj, që sipas tyre lenë pershtypje negative te njeriu, sepse ai me kete ndalohet dhe izolohet nga shumë gjëra të kësaj bote!?

Kategoritë

Liri apo anarki