Lotët dhe buzëqeshjet e të Dërguarit alejhi selam

CHF16.00

1 stok

Në mënyrë që çdo njeri të jetoj një jetë të përkryer në harmoni dhe me bindje ndaj urdhërave të All-llahut, ai duhet të ndjekë udhëzimet dhe kushtetutën e përkryer. Libri i shejntë Kurani është kushtetuta e përsosur e shpallur nga Krijuesi i gjithësisë për ti nxjerrë njerëzit nga errësira në dritë.

Category:

Titulli: Lotët dhe buzëqeshjet e të Dërguarit alejhi selam
Autor: Muhammed Ali bin Zubair Ali
Përktheu: Osman Osmani
Redaktor: Mr. Lulzim Beqiri
Korrektor: Behram Mehmeti
Për botuesin: Bashkim Avdiu
Përgaditja kompjuterike: Fatos Beqiri
Ballina: Doril Kraja
Botues: Sira

Në mënyrë që çdo njeri të jetoj një jetë të përkryer në harmoni dhe me bindje ndaj urdhërave të All-llahut, ai duhet të ndjekë udhëzimet dhe kushtetutën e përkryer. Libri i shejntë Kurani është kushtetuta e përsosur e shpallur nga Krijuesi i gjithësisë për ti nxjerrë njerëzit nga errësira në dritë.

Në mënyrë që ky mesazh i përkryer të ju jepet besimtarëve për brezat pasues, All-llahu zgjodhi që ky mesazh të përcillet nga i Dërguari i tij Muhamedi alejhi selam.

Duhet theksuar se kurdo që i Dërguari shfaqte ndonjë emocion të haresë apo mërëzisë, ai kurrë nuk e kalonte në ekstremitet qoftë duke qeshur me zë apo duke qarë me zë të lartë.

Kategoritë

Lotët dhe buzëqeshjet e të Dërguarit alejhi selam