Lotët e mëkatarit

CHF8.90

S’ka stok

“Ti vazhdon të mëkatosh; ke thyer derën e ndalesës e fare nuk mërzitesh; nga ti priten lotët, por ata nuk rrjedhin; ftesa për nënshtrim të ka arritur, por ti s’e ke pranuar; të mirat për çdo ditë të zbresin por ti nuk falënderon. Të ka mashtruar dynjaja dhe epshi saqë nuk dëgjon e as që sheh. Për ty është nënshtruar çdo gjë në gjithësi por ti prapë mohon, e kërkon të mbetesh në dynja e ajo është si një shikim për atë që merr mësim.” Ibën el-Xhevzi

Category: Tags: ,

Titulli: Lotët e mëkatarit
Autorë: Mr. Ejup Haziri
Redaktorë profesional: Ardita Imeri
Redaktorë gjuhësor: Idriz Meholli
Dizajni: Argjent Xhelili
Botues: Viprint

Pjesë nga Libri:

“Ti vazhdon të mëkatosh; ke thyer derën e ndalesës e fare nuk mërzitesh; nga ti priten lotët, por ata nuk rrjedhin; ftesa për nënshtrim të ka arritur, por ti s’e ke pranuar; të mirat për çdo ditë të zbresin por ti nuk falënderon. Të ka mashtruar dynjaja dhe epshi saqë nuk dëgjon e as që sheh. Për ty është nënshtruar çdo gjë në gjithësi por ti prapë mohon, e kërkon të mbetesh në dynja e ajo është si një shikim për atë që merr mësim.” Ibën el-Xhevzi

Kategoritë

Lotët e mëkatarit

CHF8.90