Lutja – Mburojë e muslimanit

CHF6.90

S’ka stok

Aisheja r.a., nënë e besimtarëve transmeton që Pejgamberi i Allahut s.a.v.s, qëndronte në namaz, duke përmendur Allahun, xh.sh., aq gjatë sa i ënjtshin këmbët. Një natë ishte zgjuar nga gjumi dhe kishte parë që Pejgamberi, s.a.v.s., që nuk ishte pranë saj. Shikoj anash dhe e pa duke falur namaz. Ky namaz i tij ishte shumë i gjatë. Njëherë e kishte pyetur për këtë, duke u habitur sa gjatë kalonte në namaz duke iu lutur Zotit të vet, ndërkohë që Ai tashmë ia kishte falur mëkatet e pëparshme dhe të pastajme. Përgjigja e tij ishte: “A mund të mos jem rob mirënjohës.”

Titulli i librit: Lutja – Mburojë e muslimanit
Përktheu: Selim Sulejmani
Boton: OJQ “Drita Gjilan” Gjilan
Për botuesin: Zekirja B. Abdullahu
Redaktor: Avni Aliu
Recensues: Iljaz Mustafa
Redaktura gjuhësore: Islam Osmani
Ribotim i dytë: 2018

Pjesë e shkëputur nga libri:

Aisheja r.a., nënë e besimtarëve transmeton që Pejgamberi i Allahut s.a.v.s, qëndronte në namaz, duke përmendur Allahun, xh.sh., aq gjatë sa i ënjtshin këmbët. Një natë ishte zgjuar nga gjumi dhe kishte parë që Pejgamberi, s.a.v.s., që nuk ishte pranë saj. Shikoj anash dhe e pa duke falur namaz. Ky namaz i tij ishte shumë i gjatë. Njëherë e kishte pyetur për këtë, duke u habitur sa gjatë kalonte në namaz duke iu lutur Zotit të vet, ndërkohë që Ai tashmë ia kishte falur mëkatet e pëparshme dhe të pastajme. Përgjigja e tij ishte: “A mund të mos jem rob mirënjohës.”

Kategoritë

Lutja - Mburojë e muslimanit

Lutja - Mburojë e muslimanit

CHF6.90