Lutjet e zemrës nga Kurani dhe Suneti

CHF5.90

S’ka stok

O biri i Ademit! Sa herë që të më lutesh dhe të shpresosh në Mua, do ti falë ato që i ke në vete e aspak nuk mërzitem…
O biri i Ademit! Sikur gjunahet tua ta arrijnë kupën e qiellit e pastaj më kërkon falje, do të të falë e aspak nuk mërzitem…
O biri i Ademit! Sikur të më vish aq sa është toka me gjunahe, por kur më vjen, më vjen pa ma shoqëruar në adhurim askënd, do të të vijë aq sa është toka me falje.

Titulli: Lutjet e zemrës nga Kurani dhe Suneti
Autor: Imam Neveviu
Reduktimi i librit: El Edhkar
Përktheu dhe përshtati: Agim Avdiu
Recensoi: Agim Bekiri
Redaktura teknike: Muhamed Bajrami
Botues: Shtëpia botuese Orienti

O biri i Ademit! Sa herë që të më lutesh dhe të shpresosh në Mua, do ti falë ato që i ke në vete e aspak nuk mërzitem…

O biri i Ademit! Sikur gjunahet tua ta arrijnë kupën e qiellit e pastaj më kërkon falje, do të të falë e aspak nuk mërzitem…

O biri i Ademit! Sikur të më vish aq sa është toka me gjunahe, por kur më vjen, më vjen pa ma shoqëruar në adhurim askënd, do të të vijë aq sa është toka me falje.

Ky është një version i shkurtër i lutjeve të cilat janë përmendur në Kuranin Fisnik, të cilit nuk i vje e kota as nga para e as mbrapa. Pjesa tjetër vazhdon me përmendjen e haditheve (fjalëve) të ndryshme të Pejgamberit dhe lutje autentike; dhe ai (Pejgamberi) nuk flet nga dëshira e tij;. [En-Nexhm:3]

Këtu janë përmbledhur që të jenë të dobishme për atë i cili i lexon ato prej muslimanëve dhe muslimaneve, i kam shkurtuar ato (lutjet) vetëm me tekstin e lutjes, duke mos e përmendur senedin (zinxhirin e transmetimit), apo që të jetë broshurë e përshtatshme që kush dëshiron të lutet me të, t’i mësojë përmendësh apo për studijim.

Kategoritë

Lutjet e zemrës nga Kurani dhe Suneti

CHF5.90