Madhështia e Islamit

CHF6.00

4 stok

Qytetërimi dhe lumturia do të duhej të ngriteshin në raport me zhvillimin, por, ja që ne, në përgjithësi po bëhemi më të pa lumtur dhe më të stresuar, bile stresi dhe pasiguria aq shumë janë përhapur – saqë nuk mund të gjendet më asnjë popull në Tokë i cili është imun, i paprekur nga ky Fenomen. Po të kishte qenë kjo te popujt e prapambetur dhe të pazhvilluar, atëherë në një Farë mënyre do të kishim mundur ta arsyetojmë, por si t’i arsyetojmë popujt e zhvilluar, të kamur e të Fuqishëm, të cilët edhe pse janë më të sigurt dhe më të lumtur, prapë se prapë siguria e tyre është e brishtë dhe tronditet herë pas here. Gjithë kjo dëshmon se në mesin e mbarë njerëzimit, ekziston një element i humbur…

Titulli: Madhështia e Islamit
Autorë: Muhammed Muteveli Sharavi
Përktheu nga Arabishtja: Dr. Musli Verbani
Redaktor profesinal dhe gjuhësor: Ahmed R. Ramadani
Redaktor teknik dhe dizajni: Pëllumb Gurra
Radhitja kompjuterike: Islam Reshiti
Botues: Sh.K.H. Lexo – Tetovë
Për Botuesin: Besart Luma, Besim Seadini, Durak Lika, Genc Ahmeti
Shtypi: Focus Print – Shkup

Qytetërimi dhe lumturia do të duhej të ngriteshin në raport me zhvillimin, por, ja që ne, në përgjithësi po bëhemi më të pa lumtur dhe më të stresuar, bile stresi dhe pasiguria aq shumë janë përhapur – saqë nuk mund të gjendet më asnjë popull në Tokë i cili është imun, i paprekur nga ky Fenomen. Po të kishte qenë kjo te popujt e prapambetur dhe të pazhvilluar, atëherë në një Farë mënyre do të kishim mundur ta arsyetojmë, por si t’i arsyetojmë popujt e zhvilluar, të kamur e të Fuqishëm, të cilët edhe pse janë më të sigurt dhe më të lumtur, prapë se prapë siguria e tyre është e brishtë dhe tronditet herë pas here. Gjithë kjo dëshmon se në mesin e mbarë njerëzimit, ekziston një element i humbur…

Dije se, nëse tenton të marrësh me pa të drejtë hakun që nuk të takon ty, atëherë edhe ty ka për të tu marrë haku (e drejta) në mënyra të ndryshme, madje pa e ditur ti, gjithë kjo që të nivelohet me të padrejtën që ke synuar dhe ke bërë ti. Çdonjërit që i shtrembëron gjërat në jetën e tij, ngjashëm dhe në të njëjtën masë edhe atij kanë për t’iu shtrembëruar gjërat; gjegjësisht aq sa i ka shtrembëruar ndaj tjetrit – aq do ti shtrembërohen. Nuk mund të ndodh që një njeri të abuzon me jetën e të tjerëve, e që Zoti të mos e bëjë edhe një njeri tjetër ngjashëm (në mos dhe më tepër) të abuzoj me të.

Madhështia e Islamit është që të mos i dorëzohesh atij i cili është i barabartë me ty por t’i dorëzohesh vetëm Allahut, Zotit të gjithë botëve. Kjo është madhështia e Islamit, sepse ti nuk i dorëzohesh dhe nuk i nënshtrohesh të ngjashmit me ty dhe as unë të ngjashmit me mua, por unë dhe ti i nënshtrohemi Zotit të Madhëruar, Krijuesit të gjithë botëve. Kështu asnjëri askujt nuk i bën padrejtësi por secili i nënshtrohet Fjalës së Zotit.

Kategoritë

Madhështia e Islamit