Margaritarë të urtësisë

CHF4.00

10 stok

Kjo është një përmbledhje e urtësive të ndryshme. Urtësia ësthë ajo që i ka humbur besimtarit dhe besimtari është më i merituari që ta marrë atë kudo që ta gjejë. Të dish fjalë të urta dhe shprehje të dijetarëve dhe njerëzve të mëdhenj, të lehtëson komunikimin me njerëzit. Arrin që me një fjali të shprehësh shumë. Po ashtu këto të ndihmojnë edhe në botëkuptim tënd për gjërat. Është një libër i vogël në format por shumë i madh në përmbajtje. Askush prej nesh nuk do të dëshironte që të mos e kishte në xhepin e tik këtë libërth të vogël.

Titulli: Margaritarë të urtësisë
Përmbledhja: Artan Ismaili
Design dhe Layout: Besnik Hamiti
Shtypi: Focus Print
Botues: Sh. B. Klubi Studentor – Shkup

Kjo është një përmbledhje e urtësive të ndryshme. Urtësia ësthë ajo që i ka humbur besimtarit dhe besimtari është më i merituari që ta marrë atë kudo që ta gjejë. Të dish fjalë të urta dhe shprehje të dijetarëve dhe njerëzve të mëdhenj, të lehtëson komunikimin me njerëzit. Arrin që me një fjali të shprehësh shumë. Po ashtu këto të ndihmojnë edhe në botëkuptim tënd për gjërat. Është një libër i vogël në format por shumë i madh në përmbajtje. Askush prej nesh nuk do të dëshironte që të mos e kishte në xhepin e tik këtë libërth të vogël.

Kategoritë

Margaritarë të urtësisë